درباره ما

سلام .

موزیکال رو سال ۸۷ راه اندازی کردیم ، به صورت غیر مجاز ! اما بعد از مدتی سایت رو جمع کردیم ( به دلیل ترس از فضا و جو حاکم بر اینترنت )

 

امروز  ۰۱ / ۰۶ / ۹۴ سایت دوباره شروع به کار کرد اما این بار به صورت مجاز .

 

به قول همه هدف فقط ارائه خدمات بهتر و کمک به پیشرفت موسیقی کشور می باشد .

 

اگه بشه از سایت پولی هم برای مدیرا در بیاد چه بهتر . اما باور کنید عاشق موسیقی هستیم . به همین دلیل اینجاییم !