آهنگ پیشواز های رایتل آلبوم جدید مرتضی پاشایی به نام اسمش عشقه
  • اشتراک گذاری

آهنگ پیشواز های رایتل آلبوم جدید مرتضی پاشایی به نام اسمش عشقه

حس جدید |۱۶۰۲۶۷ | رایتل | مرتضی پاشایی

اسمش عشقه | ۱۶۰۲۶۸ | رایتل | مرتضی پاشایی

عاشقترین | ۱۶۰۲۶۹ |رایتل | مرتضی پاشایی

اشکام جاریه | ۱۶۰۲۷۰ | رایتل | مرتضی پاشایی

وقتی دلم عاشقته | ۱۶۰۲۷۱ | رایتل | مرتضی پاشایی

هم نفس |۱۶۰۲۷۲ | رایتل | مرتضی پاشایی

خجالتی |۱۶۰۲۷۳ | رایتل| مرتضی پاشایی

یه لحظه | ۱۶۰۲۷۴ |رایتل | مرتضی پاشایی

ادعا | ۱۶۰۲۷۵ | رایتل | مرتضی پاشایی

حالا حالا ها |۱۶۰۲۷۶ | رایتل | مرتضی پاشایی

روز برفی | ۱۶۰۲۷۷ | رایتل | مرتضی پاشایی

اسمش عشقه (ریمیکس) | ۱۶۰۲۷۸ | رایتل | مرتضی پاشایی

ستایش (ریمیکس) | ۱۶۰۲۷۹ | رایتل | مرتضی پاشایی

نبض احساس (ریمیکس) | ۱۶۰۲۸۰ | رایتل | مرتضی پاشایی

نظرات